Vanliga frågor

Vi har samlat några av de vanligast frågorna kring iHug nedan. Här finner du även lösningar på vanliga problem vid användning av iHug under avsnittet Felsökning.

Vad behöver jag för att kunna använda iHug?

Du behöver en iPad som stödjer IOS 8 eller senare som sätts upp på en vägg eller placeras på annan lämplig plats hemma hos din anhörige. Denna enhet kallas hemmaenhet. Hemmaenheten behöver vara konstant ansluten till en laddare, ha ett Apple ID med en aktiv prenumeration av iHug samt ha en internetanslutning via mobilt internet eller WiFi.

Du behöver även en iPhone som du använder för att ta emot meddelanden och samtal från hemmaenheten. Denna enhet kallas kontaktenhet. Kontaktenheten är normalt din vanliga mobiltelefon.

Måste jag ha iHug igång på min telefon?

iHug måste alltid vara aktivt på hemmaenheten som placeras hemma hos din anhörige. Som kontaktperson så behöver du inte ha appen igång – du kommer ändå att få meddelanden om ingen rörelse upptäcks hemma hos din anhörige. För att kunna koppla upp videosamtal eller ändra inställningar på hemmaenheten måste du starta appen.

Vad händer om hemmaenheten slutar fungera?

Om den iPad som placeras hemma hos din anhörige slutar fungera av någon anledning kommer du att få ett meddelande inom 60 minuter. Du kan också alltid se status på hemmaenheten (Aktive eller Ej Aktiv) från din kontaktenhet.

Vad kostar iHug?

Se Priser. Du måste ha en aktiv prenumeration för iHug.

Hur ska iPad placeras hos min anhörige?

Vi rekommenderar att den iPad som placeras hos din anhörige monteras med ett vägg- eller bordsfäste. Exempel på vägg- och bordsfäste ser du nedan.

väggfäste ipad 2 väggfäste ipadiPadSupport

Hur vet jag att iHug fungerar hos min anhörige?

iHug måste vara aktiv för att rörelsedetektering, larm och samtal ska fungera. Om till exempel den iPad som placerats hemma hos din anhörige får slut på batteri, eller appen hamnat i bakgrunden på grund av att hemmaknappen tryckts in så kommer den inte att fungera.

Du kommer i så fall att få ett meddelande om enheten inte fungerar inom en timme från att felet inträffat. Du behöver då kontrollera att både enheten och appen fungerar som den ska hemma hos din anhörige.

Felsökning

Under vilka ljusförhållande rörelsedetektor detekterar bäst?

iHugs rörelsedetektor behöver en viss ljusnivå för att fungera. Under mörka ljusförhållanden kan det inträffa att rörelsedetektorn inte klarar av att upptäcka rörelser och ett automatiskt larm därför skickas. Vi rekommenderar därför att rörelsedetektorn ställs in för en hög känslighet.

Problem med internetanslutning via Telias mobilnät.

Vi har identifierat ett problem med internetanslutning via Telias mobilnät. Detta leder till fördröjningar av larm och samtal. Vi arbetar med att hitta en lösning på detta.

Jag får inga meddelanden från hemmaenheten

Kontrollera så att status på hemmaenheten är Aktive. Ta bort kopplingen mellan hemmaenheten och kontaktenheten och skapa en ny koppling – se Kom igång. Om du inte lyckas skapa en koppling mellan enheterna eller det fortfarande inte fungerar, radera iHug på bägge enheterna, ladda ner appen från App Store och installera från början.

Jag har bytt telefon - hur gör jag för att iHug ska fungera igen?

1. Ladda ner iHug från App Store och öppna iHug.
2. Gå igenom installationen.
3. När du är på sidan “Ange dina uppgifter” – tryck på “Registrera”.
4. Utför registreringsprocessen genom att ange ditt nummer och verifieringskod.
IMG_1947
5. Om du redan har ett konto sedan tidigare kommer alla dina kontakter finnas sparade.

Jag har bytt iPad - hur gör jag för att iHug ska fungera igen?

Innan du installerar appen på den nya iPad:en, måste du radera kopplingen mellan den gamla ipaden och kontaktpersonerna.
För att göra detta:
1. Öppna iHug på din iPhone.
2. Gå in i “Inställningar” och sedan gå in i “Anhöriga”.
3. Radera den gamla kopplingen genom att trycka på papperskorgen och bekräfta raderingen.

Nu kan du skapa en ny koppling med den nya iPad:en:
1. Ladda ner och öppna iHug på iPad:en.
2. Gå igenom installationen för att skapa en koppling mellan den nya iPad:en och en kontaktperson. (Se handledning)

Hemmaenheten står i status Ej Aktiv

Kontrollera att den iPad som är placerad hos din anhörige fungerar och har internetanslutning, samt att iHug är aktiv.

Jag kan inte ändra inställningar på hemmaenhet eller kontaktenhet

Kontrollera att bägge enheterna har en fungerande internetanslutning.

Förhindra uppdateringar (Automatiska hämtningar) av appar

För att förhindra att en app uppdaterar sig automatisk, gå in under
INSTÄLLNINGAR -> iTunes Store och App Store -> Appar.
undvik_uppdateringar

HEMMAENHET: Får du ett systemmeddelande som påminner dig att göra en backup och iHug blockeras?

För att förhindra att hemmanenheten påminner om att att du behöver göra en backup, gå in under
INSTÄLLNINGAR -> iCloud -> Välj sedan Säkerhetskopia och stäng av iCloud-säkerhetskopia
Gå tillbaka till INSTÄLLNINGAR -> iCloud och klicka på Logga ut längst ner.

loggaut

HEMMAENHET: Undvika systemmeddelande (iCloud)

För att undvika systemmeddelanden på iPad så kan du logga ut från iCloud:
1 – Gå in under Inställningar
2 – Välj iCloud
3 – Logga ut
IMG_0015

Handledning

Hur skapar jag en koppling?

För att skapa en koppling mellan enheterna behöver kontaktpersonen först registrera sig med sitt mobiltelefonnummer. Därefter bjuds kontaktpersonen in genom att dennes mobiltelefonnummer anges.

HEMMAENHET: Hur bjuder jag in en kontaktperson?

1. Öppna KONTAKTENHETEN.

2. Klick på “Inställningar” och sedan “Bjud in kontaktpersoner”.

IMG_0011

3. Mata in telefonnummer under rubriken “Mata in telefonnummer” och sedan tryck på “Lägg till”

IMG_0010

HEMMAENHET: Hur kan jag ange mellan vilka tider iHug ska detektera rörelse?

1. Öppna HEMMAENHETEN.

2. Klick på “Larminställningar”.

IMG_0011 2

 

3. Klick på “Start/Stop”.

IMG_0012

 

4. Här kan du välja mellan vilka tider iHug ska detektera rörelse eller du kan även stänga av rörelselarm.

IMG_0013

 

 

HEMMAENHET: Hur kan jag ange efter hur lång tid iHug ska skicka ett meddelande om rörelse inte upptäcks?

1. Öppna HEMMAENHETEN.

2. Klick på “Larminställningar”.

IMG_0011 2

3. Klick på “Larmintervall”.

IMG_0012

 

4. Här kan du ange efter hur lång tid iHug ska skicka ett meddelande om rörelse inte upptäcks.

IMG_0147

HEMMAENHET: Ladda ner fusklapp

Fusklappen innehåller larm anvisningar. (Se bilden)
Ladda ner filen och skriv ut den!

ihug_larmanvisningar

Ladda ner!

HEMMAENHET: Hur kan jag förhindra att appen stängs ner av misstag?

Genom att använda guidad åtkomst så begränsas hemmaenheten till endast iHug. Detta innebär att du varken kan starta andra appar eller av misstag stänga ned iHug genom tryck på hemknappen.

För att använda guidad åtkomst med iHug:
1 – Gå in under iPads inställningar
IMG_0015
2 – Välj “Allmänt” och sedan välj “Hjälpmedel”
IMG_0015
3 – Gå ner och välj “Guidad åtkomst”
IMG_0015
4 – Slå på guidad åtkomst
IMG_0015
5 – Gå in i iHug
6 – Tryck tre gånger på Hemknappen
7 – Starta guidad åtkomst genom att trycka på “Start” och att ange en lösenkod.
8 – Om du vill avaktivera guidad åtkomst, tryck tre gånger på Hemknappen och avsluta guidad åtkomst genom att ange lösenkoden

KONTAKTENHET: Hur kan jag ange mellan vilka tider iHug ska detektera rörelse?

1. Öppna KONTAKTENHETEN.

2. Klick på “Anhöriga”.

IMG_0754-2

 

3. Klick på timmer beroende vilken anhörige vill du ändra tidsinställningar.

IMG_0757 2

 

4. Klick på “Start/Stop”

IMG_0758

 

5. Här kan du välja mellan vilka tider iHug ska detektera rörelse eller du kan även stänga av rörelselarm.

IMG_0759

 

 

KONTAKTENHET: Hur kan jag ange efter hur lång tid iHug ska skicka ett meddelande om rörelse inte upptäcks?

1. Öppna KONTAKTENHETEN.

2. Klick på “Anhöriga”.

IMG_0754-2

 

3. Klick på timmer beroende vilken anhörige vill du ändra tidsinställningar.

IMG_0757 2

 

4. Klick på “Larmintervall”

IMG_0758

 

5. Här kan du ange efter hur lång tid iHug ska skicka ett meddelande om rörelse inte upptäcks.

IMG_0760

 

 

KONTAKTENHET: Hur skickar jag ett vykort till min anhörige?

Du som är kontaktperson kan skicka ett vykort från din iPhone till din anhörige. Detta gör du så här:

1. Gå in på INSTÄLLNINGAR

2. ANHÖRIGA
IMG_3284

3.Klicka på knappVyKort
IMG_3285

4. Klicka på ”Välj en bild”
IMG_3286

Du kan välja att ta en ny bild eller välja en gammal.

5. Klicka på ”SKICKA”
IMG_3287

6. KLART!

Har du frågor?